r שבת שירה בהשתתפות גדולי רבני תימן - נוסח תימן

שבת שירה בהשתתפות גדולי רבני תימן

23 ינואר

היערכות ותכונה רבה בקרב ציבור בני התורה והישיבות מקהילת קודש יהדות תימן לקראת שבת שירה,גיבוש והתאחדות בהשתתפותם של גדולי רבני תימן, שתיערך אי"ה בשבת הקרובה פרשת בשלח-שבת שירה בהשתתפות אברכים ובני הישיבות הק' ובמעמד גדולי רבני תימן ובראשם מרן הגאון רבי שלמה קורח שליט"א גאב"ד בני ברק, הגר"פ קורח שליט"א אב"ד שערי הלכה, הגר"א הלוי שליט"א, הגאון רבי נתנאל זכריהו שליט"א רב קהילת עדן,ועוד,
ה'עונג שבת' יתקיים בליל שבת קודש בשעה 20:30 בבית מדרשו של המרא דאתרא הגאון הגדול רבי שלמה קורח שליט"א השוכן ברחוב מימון 28 פי' רחוב ירושלים בני ברק.

0