r שהשמחה במעונם - נוסח תימן

שהשמחה במעונם

23 ינואר


רבני תימן ובראשם הגר"ש קורח שליט"א, זקן רבני תימן ורב העיר בני ברק בשמחת השידוכים לבת ר' ידידיה ידעי יו"ר ארגון איחוד בני התורה..

0